தூர நோக்கு 

ஐக்கியமான, சுபீட்சமான, நியாயமான, செழிப்பான, தேசிய ரீதியான மற்றும் இவ்வுலகிற்கு ஒரு முன்மாதிரியாக  மாற்றத்திற்கான மாதிரியாக விளங்கும் பொருட்டு, நம்பமுடியாத ஒரு தேசிய மாற்றத்தை உருவாக்குதல்.

பணிக்கூற்று

தெளிவான தரிசனம், மறுக்க முடியாத ஆற்றல், வலுவான  குணாதிசயம் மற்றும் உண்மையான இரக்கத்தை உடைய ஒரு புதிய தலைமுறை இளம் அரசியல் தலைவர்களை அடையாளம் காணவும், வழி காட்டவும், முதலீடு செய்யவும்,

முன்னோடியாகவும், தளமாகவும் அமைப்பதன் மூலம் நமது தேசத்தின்  இருண்ட மற்றும் கட்டுப்பாட்டை மீறி சுழல்கின்ற அரசியல், பொருளாதார மற்றும் சமூக யதார்த்தங்களை மாற்றுவது.

முக்கிய  விழுமியங்கள்

நோக்கங்கள்

  • திறன், கல்வி கற்றல் மற்றும் பிற திட்டங்கள் மூலமாகவும், தங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு சேவை செய்வதற்கான தூர நோக்கு  மற்றும் இரக்கம், ஆழமான தெளிவு, நல்லொழுக்கம் கொண்ட தேசிய தலைவர்களை உருவாக்குதல்.

  •  இலங்கையை தனது சுதந்திர நூற்றாண்டுக்கு வழிநடத்த ஒரு புதிய தலைமுறையை உற்சாகப்படுத்தவும், சித்தப்படுத்தவும், செயல்படுத்தவும். திறம்பட மற்றும் மூலோபாய ரீதியாக வழிநடத்தல்.

  • தேசிய, அரசியல், சமூக மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக தேசிய மாற்றத்திற்கான நீண்ட கால  நிலையான தீர்வுகளுக்கான ஒரு தளத்தை உருவாக்குதல்.

  • நாட்டின் பொருளாதார, சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு, பன்முகத்தன்மை மற்றும் உள்ளடக்கம், ஆளுகை, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் விவசாய மற்றும் கல்வித் துறைகள் குறித்து புதுமையான கொள்கைகளை உருவாக்கி ஊக்குவித்தல்.

  • நமது நாட்டின் திறனைச் செம்மைப்படுத்தவும் புதுப்பிக்கவும் ஆற்றல் மிக்க குடிமக்கள் மற்றும் செயலில் ஈடுபடும் கலாச்சாரத்தை ஊக்குவித்தல்.

BOARD OF DIRECTORS

அஜித் எபா
அஜித் எபாபதுளை
Professional background: Radio Program Producer
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Communication, Political Science, Sociology
Policy/working Committee: PR and Communication
Read More
இந்திரஜித் சமரஜீவ
இந்திரஜித் சமரஜீவகொழும்பு
Professional background: Writer and Entrepreneur
Educational background: Mcgill University
Area of Study: Cognitive Science
Policy/working Committee: Curriculum and Technology, Agriculture and Environment
Read More
ஜீவனி காரியவாசம்
ஜீவனி காரியவாசம்புத்தளம்
Professional background: Attorney-at-Law
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Law
Policy/working Committee: Recruitment and national organizing
Read More
பாலேந்திரன் காண்டீபன்
பாலேந்திரன் காண்டீபன் கொழும்பு / யாழ்ப்பாணம்
Professional background: Founder & CEO, Academics Group. Educator, Entrepreneur, Social Advocate and a renowned media personality.
Educational background: Harvard University, Victoria University
Area of Study: Business Administration
Policy/working Committee: PR, Education, Technology and Economic Reform
Read More
கவிந்தியா தென்னகூன்
கவிந்தியா தென்னகூன்கேகாலை
Professional background: Founder – Without Borders, Strategy & development, design-tech
Educational background: Wellesley College, Stanford University
Area of Study: Anthropology and Cinema & Media Studies
Policy/working Committee: Curriculum and Technology, Education reform
Read More
நிரோஷன் ஏகநாயக்க
நிரோஷன் ஏகநாயக்க கண்டி
Professional background: Facilitator/ Training Consultant
Educational background: Global University for Lifelong Learning (GULL), Open University of Sri Lanka
Area of Study: Development and Public Policy
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion / PR and communication
Read More
பிரஷான் டி விஸர்
பிரஷான் டி விஸர் கம்பஹா
Professional background: Founder and President Global Unites, Sri Lanka Unites
Educational background: University of Notre Dame
Area of Study: International Affairs and Economics, Peace studies
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion + Fundraising
Read More
செல்விகா சஹாதேவன்
செல்விகா சஹாதேவன் மட்டக்களப்பு
Professional background: Founder and CEO of the Drug Rehabilitation Center Vimochana Home
Educational background: Eastern University , Metropolitan UK
Area of Study: Psychology, Human Resource Management
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More

CORE TEAM 2020-2021

அயேஷ் பெரேரா
அயேஷ் பெரேரா கண்டி
Professional background: Researcher
Educational background: Harvard University
Area of Study: Political Science & Economics
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
ஸ்ருதி டி விஸர்
ஸ்ருதி டி விஸர் கொழும்பு
Professional background: Research Consultant
Educational background: Gordon College, University of Colombo
Area of Study: Political Science, Gender and Women’s Studies
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
மனிஷா திசனாநாயக்க
மனிஷா திசனாநாயக்ககொழும்பு
Professional background: Attorney-at-Law
Area of Study: Law
Educational background: London School of Economics
Policy/working Committee: Politics and Governance
Read More
கண்ணன் தியாகராஜா
கண்ணன் தியாகராஜா கொழும்பு
Professional background: Civil Engineer
Educational background: Jawaharlal Nehru Technological University (JNTU)
Area of Study: Civil Engineering
Policy/working Committee: Curriculum and technology and Fundraising
Read More
அமா பீரிஸ்
அமா பீரிஸ்கொழும்பு
Professional background: Researcher and Education Policy Specialist
Educational background: Harvard University, Occidental College
Area of Study: International Relations, Education Policy
Policy/working Committee: Curriculum and technology
Read More
சஞ்சயன் ராஜசிங்கம்
சஞ்சயன் ராஜசிங்கம்கொழும்பு
Professional background: Attorney-at-Law
Educational background: University of Colombo, Yale Law School
Area of Study: Law, Constitutionalism in the Global South
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion
Read More
கிரிஸ்டல் ரீட்
கிரிஸ்டல் ரீட் களுத்துறை
Professional background: Co-Founder Enable Lanka Foundation
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Finance
Policy/working Committee: Diversity and Inclusion / PR
Read More
அனு ராகவன் ஸ்ரீபத்மநாதன்
அனு ராகவன் ஸ்ரீபத்மநாதன் யாழ்ப்பாணம்
Professional Background: Innovator / Social Entrepreneur
Educational background: University of Jaffna
Area of Study: Chemistry
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
சஷிக டி சில்வா
சஷிக டி சில்வா காலி
Professional background: Facilitator, entrepreneur
Educational background: University of Kelaniya
Area of Study: Peace and Conflict Studies
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
தனந்த் பெர்னாண்டோ
தனந்த் பெர்னாண்டோ களுத்துறை
Professional background: COO- Advocata Institute
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Bio-Sciences
Policy/working Committee: Economic Reform
Read More
மேவான் பீரிஸ்
மேவான் பீரிஸ் கொழும்பு
Professional background: Independent Consultant
Educational background: University of London
Area of Study: Economics & International Relations
Policy/working Committee: Economic Reform
Read More
மஹேன் பொரலெஸ்ஸ
மஹேன் பொரலெஸ்ஸகொழும்பு
Professional background: Senior registrar in cardiology
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Medicine, Cardiology
Policy/working Committee: Economic Reform and Health and Wellbeing
Read More
ஹாஷிர் நாஃபர்
ஹாஷிர் நாஃபர் கண்டி
Professional background: Student
Educational background: University of Colombo
Area of Study: Medicine
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
கிறிஸ்ட்ஜித் சேவியர்
கிறிஸ்ட்ஜித் சேவியர் கொழும்பு / யாழ்ப்பாணம்
Professional background: Demonstrator – Faculty of Medicine – UoC
Educational background: Vitebsk State Medical University
Area of Study: Medicine
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
அனோஜன் ஞானபோனராஜா
அனோஜன் ஞானபோனராஜா யாழ்ப்பாணம்
Professional background: Strength and Conditioning Coach
Educational background: University of Jayawardenapura
Area of Study: Sports science and management
Policy/working Committee: Health and Wellbeing
Read More
பெனிஸ்லோஸ் துஷான்
பெனிஸ்லோஸ் துஷான் யாழ்ப்பாணம்
Professional background: Media consultant, Lecturer, Facilitator
Educational background: Law College of Sri Lanka
Area of Study: Law
Policy/working Committee: PR
Read More
நெலுனி தில்லெகரட்ன
நெலுனி தில்லெகரட்ன கொழும்பு
Professional background: Development consultant
Educational background: University of Birmingham
Area of Study: Conflict, State-building, and Development
Policy/working Committee: Fundraising and Environment and Agriculture
Read More
அசாந்த ரூபேரா
அசாந்த ரூபேரா கம்பாஹா
Professional background: Financial Associate
Educational background:Chartered Institute of Marketing
Area of Study: Finance
Policy/working Committee: Fundraising
Read More
ஷேன் டி சில்வா
ஷேன் டி சில்வா கண்டி
Professional background: Head of Sports- Trinity College
Educational background: Open University of Kandy
Area of Study: Social Sciences
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More
ஹக்கானி மஜீத்
ஹக்கானி மஜீத் அம்பாறை
Professional background: Project Manager and Researcher
Educational background: National Institute of Social Development
Area of study: Social Work
Policy/working Committee: Recruitment and National Organizing
Read More
 ஷிஹான் மஹரூப்
ஷிஹான் மஹரூப் கண்டி
Professional background: Student
Educational background: Sir John Kotelawala Defense University
Area of Study: Law
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
இஷிகா மில்லியனகே
இஷிகா மில்லியனகே கொழும்பு
Professional background: Peacebuilder, Social Worker
Educational background: University of Bradford, University of Colombo
Area of Study: Business Management, Peace & Conflict Studies, Psychology
Policy/working Committee: PR / Recruitment
Read More
ஆதீஷ பெரேரா
ஆதீஷ பெரேராகளுத்துறை மாவட்டம்
Professional background: Sustainable Development Advocate/ Sustainability Manager
Educational background:Postgraduate Institute of Management – SL, University of Wisconsin – Superior
Area of Study: Business Administration, Economics and International Business
Policy/Working Committee: Environment and Agriculture
Read More
மதி தயானன்
மதி தயானன் கொழும்பு
Professional background: International Development Practitioner
Educational background: Staffordshire University
Area of Study: Business Management & Information Systems
Policy/working Committee: Environmental and Agriculture
Read More
சதுரி சமரசிங்க
சதுரி சமரசிங்க மாத்தறை
Professional background: Attorney- at -Law
Educational background: LLB
Area of Study: University of Colombo – Faculty of Law
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
டிஷோன் சேவியர்
டிஷோன் சேவியர் யாழ்ப்பாணம்
Professional background: Trainer/ Facilitator
Educational background: Open University of Sri Lanka
Area of Study: Business Management, Digital Marketing, Graphic Design
Policy/working Committee: PR
Read More
சுதாரக அர்த்தநாயகே
சுதாரக அர்த்தநாயகே புத்தளம்
Professional background: Production & Project Designer
Educational background: University of Colombo
Area of Study: International Relations
Policy/working Committee: PR
Read More
துலங்கா என்.எஸ்.விதாரநகே
துலங்கா என்.எஸ்.விதாரநகே கொழும்பு
Professional background: International Development Practitioner
Educational background: University of Colombo, University of Nottingham
Area of Study: Climate Change and Environmental Management, Environmental Science
Policy/working Committee: Environment and Agriculture
Read More
ஜெயராஜ் பிரியங்கா
ஜெயராஜ் பிரியங்காகொழும்பு
Professional background: Master Trainer/ Facilitator.
Educational background: University Of Chichester, Uk.
Area of Study: Education Management and Leadership.
Policy/working Committee: Education Reform/ PR
Read More
ருவினி பெரேரா
ருவினி பெரேரா கொழும்பு
Professional Background: Attorney-at-Law
Education: Penn State University, University of Colombo
Area of Study: Law
Policy committee: diversity and inclusion
Read More
கிஷோத் நவரெட்நராஜா
கிஷோத் நவரெட்நராஜா மட்டக்களப்பு
Professional background: Culture Designer, Independent Researcher
Educational background: Cardiff Metropolitan University
Area of Study: Business Administration, IT, Project Management
Policy/working Committee: Recruitment
Read More
தரங்கி முத்துக்குமாரன
தரங்கி முத்துக்குமாரன கொழும்பு
District : Colombo
Profession: Attorney at Law
Education: University of London
Area of study: Law
Policy/working Commitee : Curriculum and technology / Education Reform
Read More
Pathum Wickramarathne
Pathum WickramarathneColombo
Professional background: Journalist , Content Specialist & Media trainer
Educational background: Msc in Media and Communication (Asia e University ), Msc in Digital Media ( Asian Open education institute)
Area of Study: Media , Content Development, Digital Media
Policy/working Committee: PR and communication
Read More
Ishara M. Jayasena
Ishara M. JayasenaColombo
Profession background : Founder – ‘Know the Law’/ Attorney-at -Law / Visiting Lecturer in Law OUSL/ Facilitator
Education : Faculty of Law, University of Colombo.
Area of study : Law & Democracy
Read More
Ramedha Thorandeniya
Ramedha ThorandeniyaColombo
Read for the B.Com (Defence Studies) at the Kotalawela Defence University
Read for the National Diploma in Training & Development at the CIPM
Certified Simulation & Gamification based Training Facilitator – Silega International
Founder/ MD/ Lead Trainer – Quest Lanka Exclusives (Pvt) Ltd – qLE
Read More
Krishan Balaji
Krishan BalajiColombo
BSc Biotechnology, Microbiology & Biotechnology
Read More