இந்த இயக்கம் வெளிநாட்டு அரசாங்கங்களின் நிதியுதவியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை என்பதுடன், அரசியல் கட்சிகளிடமிருந்தும், தற்போதைய அல்லது முன்னாள் அரசியல்வாதிகளிடமிருந்தும் நன்கொடைகளை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை.

பெறப்பட்ட நன்கொடைகள் நூற்றாண்டு கல்லூரியினை தொழிற்படுத்துவதற்காக பயன்படுத்தப்படுவதுடன் இதில் மாணவர்களுக்கான அநுசரணை வழங்கல், விரிவுரையாளர்களுக்கான வசதிப்படுத்தல், உரைபெயர்ப்பாளர்கள், மொழிபெயர்ப்பாளர்கள், வளவாளர்கள் மற்றும் முழுநேர ஊழியர்களுக்கான செலவுகளை ஈடுசெய்தல் ஆகியவை உள்ளடங்குகின்றன.

இல்லை. சபை உறுப்பினர்களுக்கு எவ்வித பணத்தொகையும் செலுத்தப்படுவதில்லை என்பதுடன் நூற்றாண்டு இயக்கம் உத்தரவாதத்தால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு கம்பனியாக இருப்பதால், சட்டத்தின் பிரகாரம் பணம் செலுத்த உரித்தும் கிடையாது.
ஆம், எங்கள் நிதியாண்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதியுடன் முடிவடைவதுடன் எங்கள் நிதி கே.பி.எம்.ஜி. நிறுவனத்தினால் கணக்காய்வு செய்யப்படுகி்ன்றது. கணக்காய்வு முடிவுகள் எமது இணையத்தளத்தில் பகிரங்கப்படுத்தப்படுகின்றன. இதற்கு மேலதிகமாக, நிதிக் குழு ஒவ்வொரு காலாண்டிலும் ஒரு நிதி அறிக்கையை வெளியிடும்.
ஒவ்வொரு ஆண்டிலும், கடினமான விண்ணப்ப செயன்முறையின் மூலம் ஆகக்குறைந்தது 50 பேர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள். ஒவ்வொரு பிரிவிலும் நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலிருந்தும் ஒரு ஆணும் ஒரு பெண்ணும் உள்ளனர். கல்லூரிக்கு யார் வேண்டுமானாலும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இல்லை, இயக்கம் கட்சி சார்பற்றதாக இருப்பதுடன் எந்தவொரு அரசியல் கட்சியுடனும், எந்தவொரு அரசியல்வாதியுடனும் அல்லது கட்சி நெறிமுறைகளுடனும் தொடர்புடையதல்ல.
இந்த இயக்கத்தின் நோக்கம், அரசியல் துறையில் ஒரு தொழிலை விரும்பும் மற்றும் / அல்லது பிரசைகள் தலைமைத்துவத்தில் ஆர்வமுள்ள இளம் ஆட்களுக்கு கல்வி கற்பித்தல், தயார்படுத்துதல் மற்றும் களம் அமைத்தலாகும். இலங்கையின் நூற்றாண்டு ஆண்டிற்கான எங்கள் குறிக்கோளானது, தொலைநோக்கு சார் தெளிவு, திறமை, தயாள குணம் மற்றும் வலுவான தன்மையைக் கொண்ட தலைவர்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதாகும்.
நூற்றாண்டு கல்லூரியை உருவாக்குவதன் மூலமும், பயனுறுதிமிக்க, பெறுபேறுகளுக்கு இட்டுச்செல்லும் பயற்சி, வழிகாட்டுதல், ஊக்கமளித்தல் மற்றும் புதிய தலைமுறை சார்ந்த தலைவர்களுக்கு ஒரு களத்தை அமைத்தல் போன்றவற்றை வழங்கும் அதன் முக்கிய அரசியல் மற்றும் சமூக-பொருளாதார தொனிப்பொருட்கள் தொடர்பான அதன் தரமான பாடத்திட்டம் ஊடாகவும் இதனை அடைந்துகொள்வதற்கு எதிர்பார்க்கின்றது. மேலும், கொள்கை, பண்பு திறமை சார்ந்த வாக்களிப்பை உறுதி செய்வதற்காக, மக்கள் மத்தியில் கல்வியினை வழங்குவதற்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் முயல்கிறோம். எமது சனநாயகத்தில் செயலூக்கமுள்ள பிரசைகளாக தங்கள் தலைவர்களை பொறுப்புக்கூற வைக்கவும் பணியாற்றச் செய்யவும் அவர்களை நாம் ஊக்குவிக்கின்றோம்.

உயர் செயல்திறன்களை வெளிப்படுத்தும் கல்லூரியின் மாணவர்களுக்கும் எங்கள் கொள்கைக் குழுக்களில் இணைந்துகொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் வழங்கப்படும். அவர்கள் தங்கள் உலகக் கண்ணோட்டத்தையும் திறமையையும் மேம்படுத்திக்கொள்வதற்காக சர்வதேச ஆராய்ச்சி மற்றும் கற்றல் சுற்றுப்பயணங்களிலும் இணைந்துகொள்வர். ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மும்மொழி திறன்களை அடைந்துகொள்வதற்கான உதவிகளையும் நாங்கள் வழங்குவோம்.

எங்கள் மாணவர்கள் அரச துறை தொழில்வாய்ப்புகளுக்கு போட்டியிடுவதற்கும் பொதுத்துறையில் செல்வாக்கு செலுத்தும் நிலைகளுக்கு உயர்வடைவதற்கும் ஊக்குவிக்கப்படுவார்கள். அவர்களின் உன்னத அபிலாஷைகளை அடைந்துகொள்ளும் பொருட்டு வழிகாட்டல், வலையமைப்புகள், வளங்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம். பொதுத்துறையில் தொழில்வாய்ப்புக்காக போட்டியிடும் அல்லது பொதுத்துறையில் பணியாற்றும் நூற்றாண்டு கல்லூரியின் ஒவ்வொரு மாணவரும் உறுப்பினரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வகைபொறுப்புகூறுவதற்கு உட்படுத்தப்படுவார்கள் என்பதையும் நாங்கள் உறுதி செய்வோம். அவர்கள் நூற்றாண்டு இயக்கத்தின் உறுதிமொழி மற்றும் எங்கள் நெறிமுறைகளின்படி வாழ்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவார்கள். அவர்கள் தங்கள் சொத்த விபரங்களை பகிரங்கமாக வெளிப்படுத்தி அவர்களின் பிரச்சார நிதிகளை வெளிப்படுத்துவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த திட்டம் 52 வார கால தொடர்ச்சியைக் கொண்டுள்ளதுடன் 700 மணிநேர கோட்பாடு, நடைமுறை, சமுதாயம் சார்ந்த மற்றும் அனுபவக் கற்றல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. மாணவர்கள் கற்றுக் கொள்ளும் ஆறு கொள்கைத் துறைகளாக அரசியல் மற்றும் ஆளுமை, சுற்றாடல், பன்முகத்தன்மை மற்றும் அனைவரையும் உள்வாங்குதல், சுகாதாரம் மற்றும் நல்வாழ்வு மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்தம் ஆகியவை அமைகின்றன. ஒவ்வொரு விரிவுரையும் மும் மொழிகளிலும் நடாத்தப்படுவதுடன் இவ்விரிவுரைகள் நடைமுறையில் அவற்றில் ஈடுபடுகின்ற கல்வியாளர்களினால் நடாத்தப்படுவதுடன் அவர்கள் அனைவரும் தங்களது துறையில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக உள்ளனர். இந்த கொள்கை கூறுகள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு செய்முறை ஒப்படையையும் ஒவ்வொரு மாணவரின் தேர்தல் பிரிவிலும் மக்களுடன் ஈடுபடும் விடயத்தையும் கொண்டிருக்கும். இறுதியாக, மாணவர்களுக்கு நடைமுறை திறன்களை மெருகூட்டிக்கொள்வதற்காக வாய்ப்புகளை வழங்கும் வதிவிட பயற்சியொன்று தொடர்பாகவும் பாடவிதானம் கவனம் செலுத்துகிறது.

கொள்கை குழுவொன்றின் மூலம் நீங்கள் நூற்றாண்டு இயக்கத்திற்கு தன்னார்வ சேவையினை வழங்கமுடியும் அல்லது பிஆர், நிதி அல்லது சட்ட போன்ற பிற அணிகளில் இணைந்துகொள்ளலாம். மேலும், விடய அறிவு அல்லது நடைமுறை ஆதரவு அல்லது இயக்கத்திற்கும் நன்கொடை வழங்கும் அடிப்படையில் நீங்கள் இயக்கத்திற்கு பங்களிப்பினை வழங்கலாம்.
நீங்கள் எங்களுக்கு one@100.lk முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் அல்லது எங்கள் பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம் அல்லது லிங்கெடின் ஊடாக எங்களுடன் தொடர்புகொள்ளலாம்.
அனைத்து தொடர்பாடல்களும், விரிவுரைகளும், அறிவிப்புகளும் கடிதங்களும் தமிழ், சிங்கள மற்றும் ஆங்கில மொழிகளில் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.

இரண்டாவது தொகுதி மாணவர்களுக்கான விண்ணப்ப செயன்முறை டிசம்பர் 2021 இல் தொடங்கும். விவரங்கள் எங்கள் இணையத்தளத்திலும் (www.100.lk) எங்கள் சமூக ஊடக தளங்களிலும் வெளியிடப்படும்.

2022 பிப்ரவரி 4 ஆம் தேதி புதிய குழுவின் திசைமுகப்படுத்தல் மற்றும் அறிமுக நிகழ்வு இடம்பெறும்.